Velmi se těšíme na slušně vychované a pro historii nadšené návštěvníky. Nevychované děti, psi bez vodítka a lakomci nejsou vítáni, aby nerušili ostatní návštěvníky této krásné památky.